RELEASE

Nasazení změn v softwaru na produkční server

Co je to RELEASE?

Jde o nasazení změn na produkční server, obvykle z testovací beta verze anebo z vývojového prostředí (GIT). Release sdružuje nasazení všech požadavků (zadání, opravy, změny, aktualizace atd.).

Všechny tyto změny se programově sloučí do jednotného softwaru a ten se nasadí na produkční server. Doba slučování a nasazování se může lišit v závislosti na rozsahu úprav.

V praxi to znamená, že pokud nám např. během jednoho měsíce budete zadávat více požadavků, které budete chtít postupně nasazovat na produkci, tak se ke každému požadavku bude tvořit samostatný malý release. Pokud budeme moci vše nasadit najednou, uděláme jeden velký release, který je sice časově náročnější než malý, ale méně náročný než součet všech malých. Z toho plyne, že hromadné nasazování je levnější než postupné.

Nově nasazené změny mohou způsobit chyby v jiných částech softwaru, na které se nepřišlo během vývoje, a je třeba je opravit při releasu anebo vzápětí po něm.

Jak se RELEASE účtuje?

Účtujeme jej hodinově, dle aktuální hodinové sazby klienta. Tato práce NENÍ zahrnuta v kalkulaci, pokud to v ní není výslovně napsáno, a účtuje se jako vícepráce. To je oboustranně nejvýhodnější a nejefektivnější. Naopak pokud v kalkulaci je uveden release, ale nasazuje se více samostatných změn, může být cena adekvátně navýšena.

Proč je pro mě výhodné, aby byl RELEASE účtován mimo objednávku?

U většího projektu může vycházet release na 1.000 Kč ale třeba i na 5.000 Kč dle rozsahu nasazované práce.

Pokud bychom měli release započítat do každé kalkulace, tak např. u objednávky za 1.000 Kč může být cena za release 1.500 Kč, takže by cena i malé změny vyšla celkem na 2.500 Kč. Tři takové samostatné kalkulace po tisícovce by vás vyšly třeba na 7.500 Kč. Když je ale nasadíme společně, cena těchto objednávek včetně releasu může vyjít pouze na 4.700 Kč, vy tím ušetříte finance a my čas.

 

Pokud si nepřejete, aby byl release účtován zvlášť, požádejte, prosím, o jeho započtení do nabídky ještě před jejím schválením.

O releasech se dočtete také v našich veřejných obchodních podmínkách.

Poslední aktualizace 18.04.2020